Καλώς ήρθατε!

Η σύγχρονη πραγματικότητα δεν χαρίζει την ψυχική ισορροπία και την ευτυχία.

Για να ζήσει κανείς νιώθοντας γεμάτος και ικανός να απολαμβάνει ότι του συμβαίνει, χρειάζεται συχνά να επεξεργαστεί θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες, τις αγωνίες, τις δυνατότητες, τους φόβους ή την προσωπική του ιστορία.

Σίγουρα κανείς θα αντιμετωπίσει στην ζωή του δυσκολίες, δυσάρεστα συναισθήματα, προβλήματα, συγκρούσεις στην σχέση του με τον εαυτό του ή με τους άλλους.

Το πως όμως την προσωπική του πραγματικότητα θα την μετατρέψει σε μια πηγή δυνατοτήτων, ευκαιριών, προσωπικού νοήματος και πληρότητας είναι πραγματικά ένα στοίχημα.

Δύσκολο αλλά εφικτό, αρκεί κανείς να δεσμευτεί να το κερδίσει και να παλέψει για αυτό...

Η συμβουλευτική, υποστηρικτική και ψυχοθεραπεία είναι διαδικασίες κατά τις οποίες ο ειδικός ψυχικής υγείας και ο άνθρωπος που απευθύνεται σε αυτόν συζητά θέματα που τον απασχολούν με στόχο να τα επεξεργαστεί και να βρεί τους τρόπους που θα του προσφέρουν μια πιο λειτουργική και ικανοποιητική ζωή. Η σχέση που δημιουργείται μεταξύ θεραπευτή και συμβουλευόμενου βασίζεται στην αποδοχή, την εχεμύθεια και την εμπιστοσύνη.

Οι συνεδρίες – συναντήσεις μπορεί να πραγματεύονται την αντιμετώπιση και επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων, την αντιμετώπιση κρίσεων, τη βελτίωση των σχέσεων του ατόμου με τους άλλους, τη επεξεργασία συναισθημάτων.

Μέσα από την θεραπευτική διαδικασία προάγεται η ψυχική υγεία, βελτιώνεται η επικοινωνία, χτίζεται η αυτοεκτίμηση, επιλύονται τα προβλήματα και βελτιώνονται οι σχέσεις του ατόμου με τους άλλους και τον εαυτό του. Παράλληλα, αξιοποιείται η υπαρξιακή προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία που προσφέρει την δυνατότητα να απαντήσει κανείς στα υπαρξιακά ζητήματα, νοηματοδοτώντας την δική του ζωή.

Η συνολική διάρκεια των συναντήσεων, ο αριθμός τους και το είδος της παρέμβασης αποφασίζεται από κοινού μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου.


Μαρία Μαραγκοπούλου
Ψυχοθεραπεύτρια - Οικογενειακή Θεραπεύτρια - Κοινωνική Λειτουργός
ΜSc Κοινωνική Ψυχιατρική – Παιδοψυχιατρική

Newsletter

Your mail*


Σεμινάρια 2013-2014